Sự kiện

Kết quả sự kiện Anh Hùng Huyết Lâu - Máy chủ Dungeon

Kết quả sự kiện Anh Hùng Huyết Lâu


DUNGEON

 

# Nhân vật Điểm Huyết Lâu Reset Level Lớp nhân vật
1 Tears 1212 75 400 Tiên Nữ
2 PeTi 1123 75 400 Tiên Nữ
3 CongTuHL 1022 75 400 Đấu Sĩ

 

- Thời gian chốt top : 23:59 ngày 19/08

- Phần thưởng sẽ được phát vào ngày 20/08

 


BQT MU SEASON 6

Hotline : 0383.016.017