Sự kiện

Kết quả sự kiện Cao Thủ Master - Máy chủ Gaion

KẾT QUẢ SỰ KIỆN CAO THỦ MASTER MÁY CHỦ GAION
 

# Nhân vật Cấp Master Chủng tộc Đạt cấp master cuối
1 ThienThan 400 Hight Elf 18/12 08:18:30
2 UyenBaBy 400 Hight Elf 19/12 00:05:11
3 Khieudam 400 First Master 19/12 00:21:52

 


BQT MU SEASON 6

Hotline : 0383.016.017