Sự kiện

Kết quả sự kiện Chủng Tộc Tranh Tài - Máy chủ Gaion

KẾT QUẢ SỰ KIỆN CHỦNG TỘC TRANH TÀI MÁY CHỦ GAION
 

# Nhân vật Reset Level Chủng tộc Đạt level cuối
1 DWline 79 400 Grand Master 01/01 00:39:36
# Nhân vật Reset Level Chủng tộc Đạt level cuối
1 ZzsBreads 79 400 Blade Master 01/01 00:50:44
# Nhân vật Reset Level Chủng tộc Đạt level cuối
1 FBUFF 79 400 Hight Elf 01/01 00:44:59
# Nhân vật Reset Level Chủng tộc Đạt level cuối
1 OneSwing 79 400 Duel Master 01/01 00:42:34
# Nhân vật Reset Level Chủng tộc Đạt level cuối
1 ThachSung 79 400 Lord Emperor 01/01 00:42:09
# Nhân vật Reset Level Chủng tộc Đạt level cuối
1 Fear 79 400 Dimension Master 01/01 00:41:55
# Nhân vật Reset Level Chủng tộc Đạt level cuối
1 Tiengau92 79 400 First Master 01/01 00:40:52

 

 


BQT MU SEASON 6

Hotline : 0383.016.017