Sự kiện

Kết quả sự kiện Khắc Tinh Boss - Máy chủ Dungeon

Kết quả sự kiện Khắc Tinh Boss


DUNGEON

 

# Nhân vật Điểm Khắc Tinh Boss Reset Level Lớp nhân vật
1 Nhung 2714 75 400 Tiên Nữ
2 Super 1935 75 400 Thuật sĩ
3 OMG111 1925 75 337 Phù Thủy

 

- Thời gian chốt top : 23:59 ngày 19/08

- Phần thưởng sẽ được phát vào ngày 20/08

 


BQT MU SEASON 6

Hotline : 0383.016.017