Sự kiện

Kết quả sự kiện Quý Tộc Hoàng Gia - Máy chủ Dungeon

Kết quả sự kiện Quý Tộc Hoàng Gia


DUNGEON

 

# Nhân vật Tổng gcoin nạp Reset Bang Hội Lớp nhân vật
1 3462345 65.100.000 20   Chiến Binh
2 1Call 64.100.000 75 ThienGia Thuật sĩ
3 VTV3333 63.100.000 75 YeuMU Chiến Binh

 

 

- Thời gian chốt top : 23:59 ngày 19/08

- Phần thưởng sẽ được phát vào ngày 20/08

 


BQT MU SEASON 6

Hotline : 0383.016.017