Sự kiện

Kết quả sự kiện Thống Lĩnh Bang Hội - Máy chủ Dungeon

Kết quả sự kiện Thống Lĩnh Bang Hội


DUNGEON

# Bang Hội Chủ Hội Mem+ Reset+ Level+ Point+ Logo Liên Minh Đối Địch
1 ThienGia TieuYBach 40 3000 16000 1045740 ThienGia YeuMU
2 TamHoang DuaTop26 40 3000 16000 1045269    
3 HuynhDe HungHeroTV 40 3000 16000 1044923  

 

- Thời gian chốt top : 23:59 ngày 19/08

- Phần thưởng sẽ được phát vào ngày 20/08

 


BQT MU SEASON 6

Hotline : 0383.016.017