Sự kiện

Kết quả sự kiện Thống Lĩnh Bang Hội - Máy chủ Gaion

KẾT QUẢ SỰ KIỆN THỐNG LĨNH BANG HỘI MÁY CHỦ GAION
 

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Tổng Reset Tổng Cấp Độ
1 FeCredit AlexTon 40 3.160 16.000
2 LyThong ThachSung 40 3.160 16.000
3 AeMUSS6 OppoRF 40 3.160 16.000

 


BQT MU SEASON 6

Hotline : 0383.016.017