Tin Tức

Alphatest máy chủ GAION - Phiên bản chơi thử nghiệm

Phiên bản chơi thử nghiệm


★ Thời gian:

- Bắt đầu từ 13:00 ngày 09/12 đến 23:59 ngày 11/12/2020

 

★ Nội dung:

- Khởi tạo nhân vật tặng : 400 level + 65k point test.

- Bán tất cả đồ miễn phí trong game bằng Zen.

- Tặng 2 tỷ Gcoin.

- Tặng 2 tỷ Zen (ném hộp Alphatest sẽ nhận thêm Zen nếu cần)

 

★ Thưởng Code Alphatest :

- Tham gia alphatest sẽ nhận được Code khi Openbeta chính thức.

- Giới hạn facebook có trên 200 bạn bè.

- Giới hạn mỗi IP máy tính chỉ nhận 1 code.

- Thời hạn chót để nhận Code Alphatest là 23:59 ngày 11/12/2020.

 

Code Alphatest Hình ảnh Số lượng

Ngọc Hỗn Nguyên

1

Ngọc Tâm Linh

1

Ngọc Sáng Tạo

1

Ngọc Sinh Mệnh

1

 

Lưu ý :

- Toàn bộ tài khoản Alphatest sẽ bị xóa khi Openbeta.

- Khi tham gia Openbeta cần tạo lại tài khoản vào ngày 12/12

- Website đăng ký tài khoản : http://id.muss6.vn/GO

 

 

 

BQT MU SEASON 6

Hotline : 0383.016.017