Tin Tức

Bảo trì máy chủ - 11h00 ngày 11/08/2020 - Di dời Datacenter

 

★ Thời gian : 

- Từ 11h00 đến 14h00 ngày 11/08/2020.

 

★ Nội dung :

 Di dời Datacenter
 Nâng cấp hệ thống máy chủ toàn diện.
 Giảm nhẹ log, giảm lag.

 

★ Lưu ý :

- Bảo trì có thể kết thúc sớm hơn dự kiến
- Bảo trì sẽ kích hết nhân vật ủy thác, treo máy.
- Chạy AutoUpdate để vào game sẽ khi bảo trì hoàn tất.


BQT MU SEASON 6

Hotline : 0383.016.017