Tin Tức

Thông tin tạo nhân vật máy chủ mới Lorencia - Open 13h ngày 10/04/2021

OPEN BETA 13H NGÀY 10/04/2021

Máy chủ : Lorencia

Exp : 100x

Drop : 95%

Quản lý tài khoản : http://id.muss6.vn/LR

Thời gian sự kiện : http://muss6.vn/Event

Phân bố máy chủ : 

 

Server Chaos Goblin / Trade / Shop Monster / NPC PK / PVP
1 Không
2 Không
3 Không Không
4 Không Không
5 Không
6 Không
7 Không Không
8 Không Không
9 Không
10 Không

 

Tạo nhân vật mới : 

- Cấp độ 400 level.

- Reset 0 lần.

- Điểm cộng 3000 point.

 

Giới hạn reset: 

- Áp dụng theo Bảng GHRS dưới đây :

Top Thứ 2-6 Thứ 7 Chủ Nhật
Top 1 3 lần / ngày 4 lần / ngày 5 lần / ngày
Top > 1 Cho đến khi bằng Top 1